Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
DTK streeft erna op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. De informatie op deze website is met zorgvuldigheid samengesteld, maar staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DTK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. DTK heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. DTK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrecht
Alle publicaties en uitingen van DTK zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook veelvoudig, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat DTK daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Omdat je niet genoeg van ons kunt krijgen!